Migrena – jak ją odróżnić od zwykłego bólu głowy?

ból głowy

Każdy z nas od czasu do czasu skarży się na ból głowy. Jeśli występuje on sporadycznie, w umiarkowanym nasileniu, na ogół nie jest konieczne konsultowanie się z lekarzem. Migrena natomiast to nawracający lub przewlekły stan chorobowy. Czym wyróżnia się migrena i jak odróżnić ją od bólów głowy innego typu? Kiedy z bólem głowy należy udać się do neurologa? Wyjaśniamy!

Ból głowy i jego przyczyny

Kiedy boli głowa, przyczyn może być wiele. Dolegliwość ta może być naturalną konsekwencją urazu głowy. Najczęstszą przyczyną bólu głowy są jednak: przemęczenie, niewłaściwe ciśnienie krwi, oraz stres W takich przypadkach lekarz zwykle nie jest potrzebny ze względu na przemijający charakter dolegliwości, którą można złagodzić środkami przeciwbólowymi dostępnymi bez recepty.

Migrena to choroba

Migrena to jednostka chorobowa, co odróżnia ją od przejściowych bólów głowy. Badania wykazały, że dziedziczność wynosi w tym przypadku od 60 do 65%. Bezpośrednie przyczyny migreny nie są do końca znane. Najczęściej wskazuje się na obniżenie aktywności neuronalnej w korze mózgowej lub skurcz, a następnie rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu.

Objawy migreny

Migrena to dolegliwość dająca specyficzne objawy. Podstawowym symptomem jest intensywny, pulsujący, jednostronny ból głowy. Migrenę diagnozuje się pod warunkiem utrzymywania się bólu przez 4 do 72 godzin. Spełnione muszą zostać również inne warunki, w tym co najmniej pięciokrotne powtórzenie napadu migrenowego i występowanie objawów towarzyszących, do których należą:

 • fotofobia,
 • fonofobia,
 • nudności i wymioty,
 • osmofobia,
 • zaburzenia wzroku,
 • porażenie mięśni,
 • ogólne osłabienie,
 • afazja,
 • parestezje,
 • napady padaczkowe,
 • i wiele innych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że migrena może mieć różne oblicza. Tylko pierwsze 3 z wymienionych objawów, czyli: fotofobia, fonofobia oraz nudności z wymiotami, to objawy charakterystyczne dla wszystkich odmian migreny, których wystąpienie jest warunkiem zdiagnozowania tego schorzenia. Kluczem do rozpoznania bólów migrenowych są objawy deklarowane przez pacjenta. Prawidłowo postawiona diagnoza umożliwia skuteczne leczenie oraz podejmowanie działaniach profilaktycznych.

Co zapowiada migrenę?

Zidentyfikowanie nadchodzącej migreny pozwala przygotować się na zbliżające dolegliwości. Jak rozpoznać problem? Przy migrenie ocznej symptomy są subtelne, o ile w ogóle się pojawiają. Może wystąpić zmęczenie, czasami pacjent skarży się na zaburzenia wzroku, nadchodzące jeszcze przed dolegliwościami bólowymi. W migrenie z aurą mamy do czynienia z szeregiem symptomów, których występowanie poprzedza ból i określane jest mianem aury. Do najczęściej zgłaszanych objawów występujących przed właściwą migreną z aurą należą: parestezja, afazja, mroczki przed oczami, ograniczenie pola widzenia.

Migrena nie jest schorzeniem zagrażającym życiu, jednak znacząco obniża komfort codziennego funkcjonowania. Istnieją sposoby ograniczania przykrych dolegliwości poprzez stosowanie działań profilaktycznych.. Bóle migrenowe wymagają diagnostyki oraz pomocy lekarza neurologa, który po zdiagnozowaniu problemu zaleci odpowiednie działania, dzięki którym migrena stanie się mniej doskwierająca.